4 động tác vừa nằm vừa tập vẫn tiêu hao mỡ bụng tức thì

Đăng ngày 28-02-2018

Động tác cây cầu và các biến thể sử dụng toàn bộ nhóm cơ bụng, làm săn chắc cơ và tiêu diệt mỡ thừa hiệu quả.