Bố ngủ con cũng gáy

Đăng ngày 11-11-2014
(Theo AFV) Hai bố con vô cùng đáng yêu! Đứa con nằm trên người bố và làm theo tín hiệu mà bố đưa ra.