Bộ sưu tập cuối cùng của Francisco Costa dành cho Calvin Klein

Đăng ngày 20-04-2016

Bộ sưu tập Thu Đông 2016 là những thiết kế cuối cùng của Giám đốc sáng tạo Francisco Costa trước khi chia tay hãng mốt hôm 19/4.