Cách thay dầu xe có một không hai

Đăng ngày 16-09-2014
Nữ tài xế nghĩ việc thay dầu quá đơn giản, và cô đã thực hiện theo cách không thể đơn giản hơn nữa.