Chú gấu cố gắng đuổi theo chiếc ô tô

Đăng ngày 08-11-2014
Chú gấu bỗng nhiên chạy đuổi theo chiếc ô tô đang đi trên sườn núi.