Chú thỏ sung sướng khi được tắm

Đăng ngày 07-11-2014
Chú thỏ tỏ vẻ rất mãn nguyện khi được chủ nhân chăm sóc, tắm rửa.