Chú voi đuổi hai người đàn ông chạy bán sống bán chết

Đăng ngày 05-11-2014
Clip quay lại cảnh đi đường của hai người đàn ông thì bỗng gặp một con voi chặn ngang đường và tấn công họ khiến họ phải bỏ lại xe và chạy toán loạn.