[Chuyện kể cho bé] Con luôn đúng giờ

Đăng ngày 10-11-2014
(Theo VnExpress) - Dê con làm biếng đi học, chú đi làm cuốn lịch trong đó ngày nào cũng là chủ nhật để chú không phải đến trường.