Cuộc chiến "nảy lửa" của đàn sư tử và trăn khủng

Đăng ngày 11-11-2014
Cuộc chiến gay cấn giữa một chú sư tử con và trăn khủng ngang tài ngang sức nhưng đến cuối trận thì sư tử con đã bị trăn khuất phục. May mắn cho chú là đã kịp thời nhận được sự giúp đỡ của đồng đội.