Đạp xe qua 'cầu khỉ' rộng 20 cm ở miền Tây

Đăng ngày 03-04-2017