Dê chỉ có hai chân đi lại như người gây kinh ngạc

Đăng ngày 18-05-2016

Dù chỉ có thể vận động bằng hai chân trước, con dê vẫn khỏe khoắn và sinh hoạt bình thường, gây bất ngờ cho những người chăn nuôi.