Gấu trúc phấn khích nô đùa khi thấy tuyết rơi

Đăng ngày 08-11-2017

Gấu trúc Meng Meng ở Trung Quốc lăn mình trong tuyết, chạy khắp sân chơi trước khi trèo cây để thể hiện niềm vui.