Hài hước với động vật giả tiếng người

Đăng ngày 29-10-2014

(Theo Thế Giới Văn Hóa Online) - Clip sáng tạo lồng ghép tiếng người cho động vật vô cùng thú vị.