John Galliano Spring 2015 và cảm hứng độc đáo từ origami

Đăng ngày 15-10-2014
(Mask) - Bóng dáng những năm 60 đã quay trở lại mạnh mẽ và trẻ trung trong BST của Bill Gaytten.