Khách Tây biểu diễn đường phố xin tiền đi du lịch

Đăng ngày 07-04-2017

Gần đây trên phố đi bộ Hà Nội xuất hiện những du khách biểu diễn nghệ thuật để xin tiền phục vụ cho chuyến du lịch của họ.