Mèo cũng chơi rút gỗ giỏi như người

Đăng ngày 06-11-2014
Nhà bạn có mèo cưng, thử tập cho mèo chơi rút gỗ như chú mèo này xem nào !