Mèo và chim đúng là "không đội trời chung"

Đăng ngày 12-11-2014
(Theo AFV) - Tổng hợp những cuộc chiến gay go giữa mèo và chim.