Một ngày của nhân viên bán siêu xe diễn ra như thế nào

Đăng ngày 27-03-2017

Dominic Tobin về những khắt khe ở một trong những đại lý bán siêu xe nổi tiếng nhất Anh quốc.