Nam thanh niên suýt bị rắn độc cắn

Đăng ngày 25-10-2014
Giật mình với cảnh nam thanh không cẩn thận, suýt bị rắn độc cắn.