Những hình ảnh ấn tượng nhất tại chặng đua 16 MotoGP 2014

Đăng ngày 25-10-2014
Những hình ảnh ấn tượng nhất tại chặng đua 16 MotoGP 2014