Rắn hổ mang đứt đầu vẫn cắn chết người

Đăng ngày 12-11-2014
(Theo VTC14) - Một đầu bếp Trung Quốc khi đang chế biến món ăn từ rắn hổ mang thì bị đầu của con vật cắn và thiệt mạng ngay sau đó.