Rùng mình với chàng trai tay không bắt rắn hổ mang

Đăng ngày 11-11-2014
Chàng thanh niên trong clip bắt sống rắn hổ mang chỉ bằng tay không vô cùng nguy hiểm.