Rùng rợn cảnh cá sấu dễ dàng bị trăn nuốt chửng

Đăng ngày 10-11-2014
(Theo Kênh 14) Tuy là một con quái vật nhưng cá sấu vẫn dễ dàng trở thành mồi ngon của trăn.