Tiếng cười kỳ lạ của ... cú

Đăng ngày 13-11-2014
(Theo MXH) - Con cú có tiếng cười vô cùng kỳ lạ.