Trăn 100 kg bị bắt khi đang quằn quại đẻ 90 quả trứng

Đăng ngày 07-05-2016

Con trăn nặng 99,7 kg bị bắt tại một ngôi làng ở Malaysia khi những người dân địa phương phát hiện nó đang rặn đẻ trứng.