Tự chế jeans sờn gấu cá tính từ quần cũ vứt xó

Đăng ngày 08-01-2018

 Với vài dụng cụ đơn giản và một chút thời gian bạn đã có ngay quần mới mà chẳng tốn đồng nào.